Znaj ryzyko - kampania społeczna

Jak rozpoznać przemocStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza 3 grudnia 2021 w godz. 9.30-15.30 na bezpłatne szkolenie oparte na działaniach teatralnych. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji i miejsc pomocy zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, takich jak: pomoc społeczna, oświata, policja, ochrona zdrowia, organizacja pozarządowa, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.

Wydarzenie teatralno-szkoleniowe ma na celu podniesienie kompetencji służb w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób krzywdzonych, m.in. w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. W wyniku udziału w wydarzeniu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania przemocy, kontaktu z osobami uwikłanymi w przemoc (szczególnie z osobą doznającą przemocy i świadkiem), a także – podczas przebiegu spektaklu – będą mieli możliwość wpłynąć na jego przebieg i szukać najlepszych możliwych rozwiązań w kierunku zmiany sytuacji głównej bohaterki.

Wydarzenie będzie składało się z dwóch części:

część 1: spektakl teatru forum pt. „Wariatka”
część 2: szkolenie prowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w godz. 9.30-15.30 w Pałacyku Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13 w Warszawie.

Organizatorzy, w związku z sytuacją pandemii, zastrzegają sobie możliwość zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnej na online. Wówczas wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom.

Zapisy:
Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/KcPFc32hyPpNzqkD9

Zgłoszenia zbierane są do 30.11.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z koordynatorem programu: Małgorzatą Kulką: m.kulka@niebieskalinia.org lub Agnieszką Gołębiewską: a.golebiewska@niebieskalinia.org tel. 22 499 37 33 (czynny od pon. do pt. w godz. 9-15)

Wydarzenie teatralno-szkoleniowe realizowane jest w ramach programu „Reaguj na niebiesko!”, finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Marco Bianchetti, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content