Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztaty o przemocyStowarzyszenie OPTA zaprasza na jednodniowy warsztat (17 września 2022 lub 8 października 2022) dla rodziców pozostających ze sobą w długotrwałym konflikcie lub doświadczających przemocy domowej.

Rodzina, w której dorośli toczą ze sobą długotrwałe konflikty lub dochodzi do przemocy, nie stwarza korzystnych warunków życia i rozwoju dla dziecka. Będąc świadkiem przemocy samo staje się jej ofiarą. Najważniejszą, ale i najtrudniejszą, kwestią dla rodziców jest towarzyszenie i wspieranie dziecka w jego lękach, obawach, złościach, będących konsekwencją trudnej sytuacji w rodzinie. Dziecko dla prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które zaspakaja jego potrzeby.

Rodzice uwikłani w konflikt czy przemoc przeżywają na tyle silne własne emocje, że mają trudność w „zaopiekowaniu” emocji dziecka. Zdarza się również tak, że to dzieci próbując poradzić sobie z trudną sytuacją, wchodzą w rolę partnera czy opiekuna mamy lub taty. Takie zjawisko nazywane jest parentyfikacją i ma negatywny wpływ na jego dorosłe życie.

Podczas jednodniowego warsztatu uczestnicy przyjrzą się położeniu swojego dziecka, co się z nim dzieje i jak przeżywa długotrwałe konflikty czy przemoc w swojej rodzinie. Wspólnie poszukają sposobów wspierania własnego dziecka w sytuacji konfliktu czy przemocy w domu.

Warsztat odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia OPTA – ul. Marszałkowska 85 lok. 34.

ZAPISY:

Stowarzyszenie zaprasza na 2 edycje warsztatu: 17 września 2022 r. oraz 8 października 2022 r. w godz. 9.00 – 17.00

Zapisy pod numerami: 797 924 700 lub 797 850 874.

Warsztat poprowadzą specjalistki Stowarzyszenia OPTA: Marlena Dałek oraz Magdalena Krupa – Witkowska

Udział nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu „WIDZĘ-TOWARZYSZĘ 2” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizowany w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content