Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla dzieci z rodzin alkoholowychStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza na zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 10-14 lat, które doświadczają trudności w relacjach rodzinnych. Spotkania rozpoczną się 31 marca i potrwają do 2 czerwca.

W ramach programu „Powrót do Godności” Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do grupy pomocy psychologicznej dzieci, które:
– doświadczały lub doświadczają przemocy w rodzinie;
– potrzebują wsparcia przy rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych (m.in. związanych z budowaniem relacji, stawianiem granic, trudnościami w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami lub związanych z rozwiązywaniem konfliktów);
– potrzebują wsparcia w porozumieniu się z bliskimi osobami.

W trakcie trwania grupy uczestnicy będą współtworzyć przestrzeń przyjazną do:
– odkrywania swoich zasobów i umiejętności;
– rozpoznawania emocji i tego, w jaki sposób można je wyrażać, jak radzić sobie z tymi, które są nieprzyjemne, tj. złość, smutek, bezradność;
– odkrywania swoich potrzeb i sposobów ich zaspokajania;
– poznawania swoich granic oraz tego w jaki sposób można je chronić;
– zdobywania nowych nawyków do budowania bezpiecznych relacji;
– uczenia się efektywnej współpracy;
– zdobywania umiejętności porozumiewania się bez przemocy i agresji;
– budowania obrazu siebie i poczucia własnej wartości.

Termin: 31 marca – 2 czerwca, 10 spotkań, w godz.17.00- 19.00.

Miejsce: Stowarzyszenie ”Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4 lok. 3

Odbiorcy: dzieci i młodzież, w szczególności z trudnymi doświadczeniami w relacjach rodzinnych (przemoc, konflikty), zamieszkujące m.st. Warszawa.

Cel: odkrycie siebie, swoich możliwości, zasobów oraz wzmocnienie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Warunki uczestnictwa: przed rozpoczęciem udziału w grupie odbycie konsultacji indywidualnej przy udziale rodzica/opiekuna prawnego.

W ramach programu istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia psychologicznego w postaci konsultacji indywidualnych.

Grupa będzie prowadzona przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem psychologicznym i pedagogicznym.

Zapisy i informacje:

tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9.00 – 15.00)

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3,
01-202 Warszawa

Więcej informacji: https://www.facebook.com/niebieskalinia/

Stowarzyszenie „Niebieska linia” przez cały 2020 r. realizuje „Powrót do godności” – program pomocy specjalistycznej dla mieszkańców Warszawy doznających przemocy w rodzinie (bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne, maratony psychologiczne oraz warsztaty).

Program jest finansowany przez m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Napisz komentarz

Skip to content