Znaj ryzyko - kampania społeczna

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zaprasza osoby 60+ do udziału w grupie arteterapeutycznej. Grupa dedykowana jest przede wszystkim seniorom uzależnionym od alkoholu, doświadczającym problemu uzależnienia wśród swoich bliskich lub narażonym na nie oraz doświadczającym trudności w związku z procesem starzenia. Udział w grupie jest nieodpłatny.

Podczas grupy wykorzystane zostaną przede wszystkim ruch i taniec oraz praca z symbolem i obrazem. Użycie terapii twórczej pozwoli na:
– dotarcie do tłumionych emocji;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości i sprawczości;
– rozładowanie napięcia poprzez stopniowe uwalnianie go z ciała (chroniczny stres zapisuje się w ciele pod postacią bólów i napięć);
– trening nazywania odczuć z ciała i łączenia ich z przeżywanymi emocjami;
– wyrażenie w sposób symboliczny tych obszarów własnego ja.

Cykl obejmuje osiem 2-godzinnych spotkań, które odbędą się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie przy ul. Nowolipie 25b w Warszawie.

Pierwsze spotkanie: 6.05.2019 o godzinie 10.00.

Zajęcia poprowadzi psycholog, psychoterapeutka DMT – Kamila Sitkowska.

Udział w grupie jest nieodpłatny.

Obowiązują zapisy: 733 563 311

Więcej informacji na temat projektów senioralnych: http://razem-fundacja.org/dzialalnosc-nieodplatna-2/projekty-senioralne/

Zadanie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content