Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach online dla pracowników warszawskich służb.

23 października: Praca interwencyjna z osobą stosująca przemoc w warunkach epidemii: jak prowadzić rozmowę interwencyjną z osobą stosującą przemoc, jak odróżniać strategie działań (interwencyjne od pomocowych), jak wykorzystywać interwencję do budowania współpracy.

29 października: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w szczególności: odebranie dziecka z rodziny na podstawie art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia na podstawie art.12 d Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania ZI i GR w tym w szczególności dostęp do dokumentacji NK

ZAPISY:
Aby zgłosić się do udziału w seminarium należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się pod tym linkiem: https://tiny.pl/7tc9q

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, otrzymają drogą mailową szczegóły organizacyjne oraz link do spotkania wraz z instrukcją.

Działania współfinansowane przez m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Fot. Clay Banks, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content