Znaj ryzyko - kampania społeczna

Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie organizuje nieodpłatny trzymiesięczny program terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie, którzy mają problem z alkoholem. Celem programu jest poszerzenie kompetencji osobistych i społecznych uczestników, wzbogacenie ich wiedzy na temat indywidualnych mechanizmów nawrotów oraz – poprzez motywację do aktywizacji zawodowej – ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Celem nadrzędnym programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób uzależnionych, zmarginalizowanych społecznie.

W ramach udzielanej pomocy beneficjenci programu mogą skorzystać z:
– warsztatów radzenia sobie ze stresem – nauka rozpoznawania subiektywnych sytuacji stresogennych oraz radzenia sobie z nimi w sposób adekwatny i konstruktywny (3 warsztaty po 4 godz., raz w miesiącu);
– warsztatów zapobiegania agresji – nauka umiejętności zapobiegania i rozładowywania agresji, rozpoznawania źródeł agresji oraz wyboru obiektu ( 3 warsztaty po 4 godz., raz w miesiącu);
–  grupy wsparcia –  bezpieczna przestrzeń do wyrażania i analizy emocji, umożliwiająca dzielenie się doświadczeniami; możliwość określenia własnych potrzeb i możliwości (3 warsztaty po 4 godz., raz w miesiącu);
– indywidualnych rozmów terapeutycznych- spotkania ze specjalistą psychoterapii uzależnień;
– konsultacji prawnych – pomoc w normowaniu swojej sytuacji prawnej (m.in. pomoc w sporządzaniu pism czy kontakcie z organami wymiaru sprawiedliwości).

Organizator przewiduje grupy do 10 osób.

Udział w programie jest bezpłatny.

Kontakt:
Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
ul. Gen. Wł. Andersa 12, 00-201 Warszawa
zapisy do programu pod nr tel. 669 778 977

Więcej informacji: http://wenedow.monar.org/

Program jest wspierany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście, i jest realizowany w ramach projektu „Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 r.”.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content