Znaj ryzyko - kampania społeczna

ognisko wychowawcze na żoliborzuTowarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi m.in. środowiskowe ognisko wychowawcze przy ulicy Przasnyskiej na Żoliborzu. Dzieci zagrożone marginalizacją mogą korzystać z zajęć edukacyjnych oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Misją ogniska jest:
– wspieranie edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych marginalizacją oraz dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
– zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną;
– zapobieganie patologiom w rodzinie;
– ochrona i promowanie praw dziecka;
– udzielanie pomocy dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom;
– udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Ognisko organizuje dzieciom czas wolny, wypoczynek letni i zimowy w różnych formach (kolonie wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, półkolonie, wycieczki, rajdy). Udziela porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych. Łagodzi skutki i przeciwdziała sieroctwu społecznemu, wspiera rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Przasnyskiej jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-18:00.

Adres: ul. Przasnyska 18a

Kontakt: m.molka@tpd-maz.org.pl
tel. 506 594 071

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na rzecz i dla dobra dzieci.

Działania placówki są finansowane przez m.st. Warszawa.


Oprac. na podstawie informacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Napisz komentarz

Skip to content