Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie Od-Do, wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna Wola”. Uczestnicy projektu mogą nieodpłatnie skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, doradcy zawodowego, a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej. Ponadto, dla części uczestników są przewidziane kursy zawodowe oraz 3-miesięczne płatne staże.

W ramach wsparcia osób korzystających z pomocy OPS Dzielnicy Wola, Stowarzyszenie Od-Do proponuje:
– doradztwo zawodowe;
– warsztaty aktywizacji zawodowej;
– kursy zawodowe (ilość miejsc ograniczona);
– płatne staże zawodowe (ilość miejsc ograniczona);
– wsparcie pracownika socjalnego;
– wsparcie psychologa.

Zgłoszenia chęci udziału w projekcie są przyjmowane telefonicznie: 519 833 047 lub 519 833 044. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Więcej informacji:

http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/projekty-unijne/projekt-aktywna-wola-2018-2020
http://www.od-do.org/projekty-efs/projekt-aktywna-wola/

Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content