Znaj ryzyko - kampania społeczna

PIK WawerPunkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Wawer (PIK Wawer) oferuje bezpłatne wsparcie mieszkańcom dzielnicy, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Oferuje anonimowe, nieodpłatne porady i konsultacje prawne oraz pomoc psychologiczną w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy nieodpłatne porady świadczą: prawnik, psycholog i specjalista terapii uzależnień. Poniżej aktualne godziny pracy zespołu.

PSYCHOLOG:

Poniedziałki, godz. 10-14 oraz 14-18 ( psycholog – biegle władający językiem ukraińskim )
Piątki  godz. 13-18

PRAWNIK:

Środy, godz. 13-18

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ:

Wtorek – 10-14
Czwartek, godz. 15-19

Kontakt:
ul. Żegańska 2c, 04-713 Warszawa
tel. 515-911-857

Zadanie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Wawer.

Projekt finansuje dzielnica Wawer
Oprac. na podstawie informacji organizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content