Znaj ryzyko - kampania społeczna

Nieodpłatna pomoc dla mieszkańców WawraPunkt Informacyjno-Konsultacyjny działający w dzielnicy Wawer oferuje nieodpłatne wsparcie mieszkańcom dzielnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z problemami i szukają pomocy w ich rozwiązywaniu. PIK na Wawrze oferuje anonimowe, nieodpłatne porady i konsultacje prawne oraz pomoc psychologiczną, w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy domowej (zarówno dla doznających, jak i stosujących przemoc).

PIK na warszawskim Wawrze prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

– będących w różnych sytuacjach kryzysowych, mających poważne trudności (choroba, separacja, utrata pracy, rozwód, konflikty, niepowodzenia, bezradność, itd.);
– nadużywających alkoholu, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
– członków rodzin osób uzależnionych;
– doświadczających przemocy i  stosujących przemoc.

Bezpłatnych, anonimowych porad i konsultacji udzielają wykwalifikowani specjaliści:
prawnik (poniedziałki 10-14:30 i czwartki 14-18:30) – porady i konsultacje dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów, prawa karnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy;

psycholog (środy 13-18) – porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznym, wsparciem psychologicznym;

specjalista terapii uzależnień (wtorki 9:30-12 i piątki 14:30-17) – porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnienia i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia.

W dzielnicy Wawer funkcjonuje również Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer, która wszczyna postępowanie z własnej inicjatywy, na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę oraz na wniosek złożony przez organizację lub instytucję.

Zadania Zespołu obejmują m.in.:

– prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia przez osoby nadużywające alkoholu oraz sprawców przemocy domowej;
– prowadzenie rozmów wspierająco-motywujących z członkami rodzin nadużywających alkoholu oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej;
– prowadzenie postępowania przygotowawczego w celu wystąpienia do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
– prowadzenie działań wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także wobec sprawców przemocy;
– występowanie do sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Wawer
ul.  Włokiennicza 54, Warszawa
tel. 22 443 70 78

Kontakt do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Wawer pod numerem tel. 22 443 70 77

Działania PIK-u są finansowane ze środków m.st Warszawy.


Oprac. na podstawie informacji ze strony internetowej www.wawer.warszawa.pl

 

Napisz komentarz

Skip to content