Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlica na UrsynowieNa warszawskim Ursynowie działa Świetlica Socjoterapeutyczna przy Al. KEN 101, która jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Prowadzone w świetlicy zajęcia są ukierunkowane na wspieranie rodziny w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Pomocą obejmowane dzieci w wieku 6-14 lat. Udział w zajęciach placówki jest nieodpłatny.

W placówce odbywają się następujące działania na rzecz dzieci:
– opieka pozaszkolna, swobodna zabawa pod okiem wychowawców i wolontariuszy,
– wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych,
– organizacja czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową,
– posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami,
– pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
– kształtowanie właściwych postaw społecznych,
– stymulowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
– kształtowanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej („praca społecznościowa” – wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocji itp. Poziom stosowny do wieku),
– pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
– zajęcia ogólno-rozwojowe: np.; sportowe, plastyczne, rozwijające talenty,
– zajęcia rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę),
– współpraca z rodzinami, celebrowanie uroczystości np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

W trakcie roku szkolnego podopieczni mogą korzystać z zajęć świetlicy w godzinach 13-19. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka bierze udział w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”.

Placówka ponadto organizuje wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW, a także korzystają z programu stypendialnego „Skrzydła”.

KONTAKT:
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 101 znajduje się w budynku parafialnym przy parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.
tel.: 502 621 400
e-mail: swietlicaken@caritas.pl

więcej: https://caritasaw.pl/placowki/pomoc-dla-dzieci-i-rodziny/#

Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Ursynów w ramach powierzenia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”.

Oprac. na podstawie informacji zamieszczonych na stronie organizatorów
Fot. Anna Samoylova, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content