Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla mieszkańców UrsynowaPunkt Informacyjno-Konsultacyjny na Ursynowie zaprasza mieszkańców dzielnicy do korzystania z bezpłatnych konsultacji i porad m.in. psychologicznych i prawnych. Oferta przeznaczona jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z problemami i szukają pomocy w ich rozwiązywaniu.

Pomoc skierowana jest szczególnie do osób:

– będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe decyzje);

– młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku;

– nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię;

– cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę;

– doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;

– stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których są realizowane programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści:

psycholog ds. przeciwdziałania przemocy domowej – porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy, udzielania stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, w tym udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych;

psycholog, mediator – porady i konsultacje psychologiczne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych (m.in. poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne) oraz prowadzenie mediacji rodzinnych i małżeńskich;

psycholog, kurator – porady i konsultacje w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych, w tym związanych z nadzorem kuratorskim, postępowaniami prowadzonymi przez Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

specjalista terapii uzależnień – porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia;

prawnik – porady i konsultacje nt. obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów oraz prawa karnego, również w zakresie przeciwdziałania przemocy;

psycholog dla dzieci i młodzieży – wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dzieci mających trudności w nauce, problemy osobiste lub rodzinne, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rówieśniczym, uwikłanych w przemoc domową, a także konsultacje dla rodziców ww. dzieci i młodzieży.

Wszystkie konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dzielnicy Ursynów
ul. Dereniowa 52/54
e-mail: pik@ursynow.pl
tel.: 22 443 75 44

Zapisy i informacje u koordynatora PIK-u od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Informacje o harmonogramie pracy konsultantów: http://ursynow.pl/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/profilaktyka/punkt-informacyjno-konsultacyjny/

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest finansowana ze środków m.st. Warszawy dzielnicy Ursynów.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

 

Napisz komentarz

Skip to content