Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlica środowiskowa w UrsusieStowarzyszenie Przymierze Rodzin prowadzi trzy świetlice środowiskowe, w tym na warszawskim Ursusie – Świetlicę Środowiskową im. bł. Edmunda Bojanowskiego. W ramach działań na rzecz dzieci i młodzieży prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, terapię pedagogiczną, pomoc w wyrównywaniu poziomu edukacji, zajęcia ogólnorozwojowe w różnych kołach zainteresowań: muzycznym, technicznym, teatralnym, plastycznym oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Całościowe wsparcie dla dzieci i rodzin jest nieodpłatne.

Organizatorzy zapewniają psychoedukację z elementami socjoterapii i profilaktyki uzależnień, indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodziców, treningi autoprezentacji, budowanie prawidłowej samooceny, treningi asertywności.

Specjaliści zatrudnieni w Świetlicy Środowiskowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego na Ursusie pracują także z rodzicami i pomagają rodzinom w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych. Placówka organizuje również spotkania okolicznościowe z rodzinami, wyjazdy wakacyjne dla dzieci oraz akcję lato i zima w mieście, dożywianie, pomoc rzeczową i paczki świąteczne dla podopiecznych.

Przy świetlicy działa także Klub Alfa Przymierze Rodzin, który zajmuje się szkoleniem dzieci w zakresie działalności sportowej, przede wszystkim w grach zespołowych. Obecnie prowadzi zajęcia w sekcji piłki nożnej w Szkole Przymierza Rodzin na Ursynowie. Zdecydowaną większość zawodników stanowią uczniowie ww. szkoły, ale w treningach mogą uczestniczyć wszystkie osoby przestrzegające statutu Klubu – szczególnie zaprzyjaźnione ze środowiskiem Przymierza Rodzin.

Kontakt:
Świetlica Środowiskowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa
tel: (22) 394 60 81
e-mail: u.edmunda@gmail.com

więcej: http://przymierze.org.pl/

Działalność świetlicy jest finansowana przez: m.st. Warszawa, Dzielnicę Ursus.
Doposażenie świetlicy było współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content