Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla osób uzależnionychStowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA” kieruje swoją ofertę do osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Celem prowadzonych działań jest kształtowanie i szerzenie wzorców zdrowego, trzeźwego stylu życia, niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w osiąganiu abstynencji oraz służenie pomocą wszystkim członkom rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu.

Pomoc dla osób uzależnionych oraz ich bliskich jest możliwa dzięki współpracy z terapeutami uzależnień i psychologiem, którzy udzielają porad w zakresie rozpoczęcia leczenia, a także codzienny dyżur „osoby pierwszego kontaktu”. Specjaliści prowadzą także konsultacje dla osób doświadczających przemocy domowej, grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

W ramach działalności statutowej Klub „ZORZA” organizuje również wyjazdy terapeutyczne oraz imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe.

Kontakt:
Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich „ZORZA”
ul. Sosnkowskiego 16
tel. 22-662 22 06
więcej: www.facebook.com/zorzaursus/
e-mail: zorzaursus@o2.pl
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 15:30 – 21:00; sobota: 17:30 – 21:00

Oferowane wsparcie jest nieodpłatne.
Działalność jest finansowana ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Ursus.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content