Znaj ryzyko - kampania społeczna

Program dydaktyczno-wychowawczy świetlicy Pod Aniołem uwzględnia rozwój dziecka pod kątem intelektualnym, fizycznym, społecznym i twórczym. W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą specjaliści z dziedzin psychologii i pedagogiki. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19. Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Świetlica Pod Aniołem oferuje:
– pomoc w odrabianiu lekcji,
– udział w zajęciach rozwijających,
– wycieczki,
– wyjścia do teatru, kina, na wystawy,
– imprezy okolicznościowe,
– udział w konkursach,
– wyjazd kolonijny,
– możliwość skorzystania z fachowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

Plan zajęć:
15.00-16.45 odrabianie lekcji,
16.45-17.15 podwieczorek,
17.15-18.45 zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności wg. zainteresowań,
18.15-19.00 porządkowanie sal,
19.00-20.00 rozmowy z rodzicami.

Celem działalności Świetlicy jest m.in. rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności, wykorzystanie zasobów oraz możliwości drzemiących w potencjale dzieci i młodzieży.

Z pełną ofertą Świetlicy można zapoznać się na stronie internetowej: http://pod-aniolem.waw.pl/swietlica/

Kontakt:
Świetlica „Pod Aniołem”
przy Parafii Św. Marka Ewangelisty
ul. Zamiejska 6
tel. (022) 678-46-93

Działalność Świetlicy jest finansowana ze środków m.st. Warszawa dzielnicy Targówek

Oprac. na podstawie informacji organizatora
Fot. ze strony internetowej Świetlicy Pod Aniołem

Napisz komentarz

Skip to content