Znaj ryzyko - kampania społeczna

Bezpłatne poradyPunkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek to miejsce, w którym przez 5 dni w tygodniu jest prowadzona bezpłatna pomoc konsultacyjna skierowana do mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Z pomocy konsultantów mogą skorzystać dorośli i młodzież mający problemy psychologiczne, prawne czy związane z uzależnieniami, współuzależnieniem oraz HIV/AIDS.

Celem działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest:

– zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości przyjmowania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz przyczyn i skutków stosowania przemocy w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym,
– ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji o podejmowanych przez m.st. Warszawa działaniach profilaktycznych oraz edukacyjnych w obszarze rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy i przeciwdziałania HIV/AIDS,
– zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych uzależnień,
–  zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz doznających i stosujących przemoc, będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Dla kogo pomoc?

Specjaliści współpracujący z PIK na Targówku zapewniając anonimowość i poczucie zaufania, udzielają pomocy oraz wsparcia osobom:
– uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom,

– doświadczającym przemocy,
– stosującym przemoc,
– mającym problemy emocjonalne,
– potrzebującym pomocy prawnej,
– potrzebującym wsparcia psychologicznego,
– podejmującym ryzykowne zachowania, a także żyjącym z HIV/AIDS, rodzinom i ich bliskim.

Do zadań konsultantów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należą:
–  wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
–  udzielanie konsultacji i porad prawnych, psychologicznych, socjalnych oraz porad z zakresu: profilaktyki uzależnień, pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, profilaktyki HIV/AIDS,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– prowadzenie informacji telefonicznej.

Dyżury specjalistów:

Radcowie Prawni:
– Dominik Kolarz – poniedziałek 16:00 – 20:00 (pokój nr 21)
– Tadeusz Sierakowski – wtorek 11:00 – 14:00, środa 9.00-12.00 (pokój nr 21)

Psycholodzy:
– Jolanta Sieniutycz – wtorek 16:00 – 20:00 (pokój nr 21)
– Milena Grela-Parandyk – środa 16:00 – 20:00 (pokój nr 21)
– Agnieszka Smolińska – czwartek 16:00 – 19:00 (pokój nr 21)

Specjalista profilaktyki uzależnień:
– Izabela Pielat-Świerczyńska -piątek 16:00 – 20:00 (pokój nr 21)

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
– Urszula Libiszowska – poniedziałek 10.00 – 14.00 (pokój nr 21)

Konsultanci PIK to fachowcy posiadający szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania pomocy potrzebującym. Są otwarci na wszelkie problemy i wyzwania. Zawsze z życzliwością i ze zrozumieniem podchodzą do każdego potrzebującego.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
Wejście – klatka nr I (I piętro – pokój nr 21)
tel.: (22) 44 38 732 (czynny w godzinach pracy konsultantów)

Więcej: http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=497&id=466

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Targówek jest realizowana dzięki finansowaniu m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content