Znaj ryzyko - kampania społeczna

Ognisko wywchowawczeŚrodowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Ogińskiego 1 w Warszawie zapewnia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, różnorodne zajęcia edukacyjno-artystyczne i terapeutyczne.

Praca w Ognisku skupia się na:
– codziennej pomocy w odrabianiu lekcji, pracy indywidualnej z dziećmi -wyrównywaniu zaległości edukacyjnych;
– zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych zajęć, gier i zabaw: zajęć teatralnych, plastycznych, bajkoterapii, zajęć z elementami socjoterapii, zajęć rekreacyjno-sportowych.
– organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku. Podczas ferii dzieci mają ciekawe wyjścia do: teatru, muzeum, na lodowisko, basen, do kina, kręgielni. W czasie wakacji przez 2 tygodnie trwa akcja “Lato w Mieście”. W ramach podsumowania całorocznej pracy dzieci wyjeżdżają także na kolonie w różne regiony Polski.
– organizowaniu świąt i imprez okolicznościowych – dzieci wspólnie z pracownikami przygotowują programy słowno-muzyczne, które prezentują rodzicom, sponsorom i przyjaciołom Ogniska.

W Ognisku realizowany jest projekt „Żółty Talerz”. Dzieci pod nadzorem wychowawcy i dietetyka przygotowują zdrowe posiłki. Poznają nowe smaki, warzywa, owoce.

Rodzicom/opiekunom mającym problemy wychowawcze i edukacyjne z dziećmi psycholog udziela indywidualnie wsparcia i rad oraz prowadzi warsztaty. Tematyka dostosowana jest do potrzeb rodziców.

Ognisko współpracuje z OPS-em, samorządem lokalnym, policją, sądem, LSW, WCPR, władzami Gminy Targówek.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Ogińskiego 1
03-318 Warszawa
tel. 22 675 04 80
tpd.targowek@wp.pl

Działania placówki są finansowane przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Opracowanie na podstawie informacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Napisz komentarz

Skip to content