Znaj ryzyko - kampania społeczna

Zajęcia dla dzieci i młodzieżyW ramach Lokalnego Systemu Wsparcia (LSW) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oferuje pomoc specjalistyczną oraz zaprasza do udziału m.in. w zajęciach edukacyjnych, profilaktycznych w ramach akademii rodziny oraz zajęcia rozwijających pasje. Oferta jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin i opiekunów, zamieszkujących Pragę-Północ i Targówek.

Projekt „Nowa Baza” (więcej tu) to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny rewitalizowane dzielnic Praga Północ i Targówek. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie kompetencji opiekuńczo wychowawczych ich rodzin poprzez indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające zainteresowania, talenty i pasje, realizację mini projektów.

Miejsce zajęć:
placówki Stowarzyszenia KARAN
ul. Targowa 63/4, ul. Grodzieńskiej 65
od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty.

Wsparcie specjalistyczne, korekcyjne (rekrutacja w tym semestrze zamknięta):

– wsparcie psychologiczne (piątek, godz. 12 – 18,  ul. Grodzieńska 65);
– konsultacje pedagogiczne (poniedziałek – wtorek, godz. 15 – 17, ul. Grodzieńska 65; czwartek – piątek, godz. 15 – 18, ul. Targowa 63/4);
– terapia pedagogiczna (wtorek – środa, godz. 14 – 18, ul. Targowa 63/4 i ul. Grodzieńska 65);
– logopedia (poniedziałek, piątek,  godz. 15 – 17, ul. Grodzieńska 65);
– poradnictwo rodzinne (terminy ustalane indywidualnie, ul. Targowa 63/4 i ul. Grodzieńska 65)

Zajęcia edukacyjne, profilaktyczne w ramach akademii rodziny oraz działań środowiskowych (rekrutacja otwarta, trwa nabór):

– zajęcia umiejętności prospołecznych z wykorzystaniem elementów TZA oraz elementów coachingu (poniedziałek, godz. 17 – 19, ul. Targowa 63/4; wtorek godz. 16 – 18, ul. Grodzieńska 65);
– warsztaty informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci i rodziców (wtorek, godz. 17 – 19 dla dzieci oraz godz. 19 – 20.30 dla rodziców);
– warsztaty umiejętności wychowawczych / grupa wsparcia dla rodziców (piątek, godz. 18-20);
– warsztaty integracyjne dla rodziców i dzieci (2. sobota miesiąca, godz. 9 – 12, ul. Grodzieńska 65).

Zajęcia rozwijające pasje, zajęcia weekendowe, mini projekty (rekrutacja otwarta, trwa nabór)
zajęcia z DJ- em tworzenie muzyki (czwartek, godz. 16.30 – 17.30, Targowa 63/4);
– Hip Hop tworzenie muzyki (czwartek, 17.30 – 19.30, Targowa 63/4);
– warsztaty kreatywności – plastyczne, muzyczne, decoupage, teatr (czwartek,  godz. 15.30 – 17.30, piątek, godz. 14 -16, ul. Grodzieńska 65);
– zajęcia w terenie – różne formy sportu / wycieczki fakultatywne (środa, godz. 15 – 18, zbiórka Targowa 63/4);
– warsztaty majsterkowicza (piątek, godz. 17.30 – 19.30, ul. Targowa 63/4).

Działania w ramach projektu są nieodpłatne.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać do koordynatora – p. Agnieszki Jędrzejewskiej, telefonicznie 508 969 551 lub mailowo agnieszka.jedrzejewska@karan.pl.

Więcej informacji o projekcie udziela Agnieszka Jędrzejewska pod nr tel. 508 969 551, www.karan.pl

Działanie jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content