Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla osób uzależnionych i ich bliskichNa Targówku działa klub abstynencki prowadzony przez Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda. Członkowie klubu są zapraszani do udziału w różnych zajęciach zorganizowanych. Bezpłatna oferta jest dostępna dla mieszkańców dzielnicy Targówek.

 W ramach prowadzonych aktywności członkowie klubu:
– mogą uczestniczyć w zajęciach grup AA oraz grupach wsparcia;
– nabywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami – złością, gniewem, poczuciem krzywdy, poczuciem winy – bez sięgania po alkohol;
– zwiększają wiedzę o własnych zasobach i nabywają umiejętności autoprezentacji pozwalającej o nich mówić;
– mogą uczestniczyć w zajęciach mające na celu rozwój lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych;
– otrzymują pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
– nabywają umiejętności gospodarowania czasem wolnym;
– zmieniają swoje zachowania poprzez nabywanie nowych lub rozwijanie już istniejących umiejętności interpersonalnych umożliwiających nawiązywanie zdrowych kontaktów z innymi ludźmi.

Dla członków klubu są przewidziane:
indywidualne konsultacje terapeuty uzależnień prowadzone przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień; celem spotkań indywidualnych jest wsparcie w zachowaniu abstynencji;
–  grupy wsparcia – grupa prowadzona jest przez osobę uzależnioną będącą w procesie zdrowienia, która ukończyła terapię i zachowuje abstynencję od ponad 10 lat; uczestnicy grupy wsparcia, poprzez wymianę doświadczeń, mają szansę wyjść z biernej postawy i aktywizują się w działaniu zmierzającym do utrzymania abstynencji, podjęcia pracy, spędzania czasu wolnego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz nabywania nowych umiejętności społecznych.

Klub oferuje również wsparcie w readaptacji społecznej i zawodowej:
readaptacja społeczna – rozpoznanie potrzeb uczestników klubu, wsparcie w uzyskaniu pomocy socjalnej w Ośrodkach Pomocy Społecznej, urzędach, szpitalach i innych instytucjach; poradnictwo, nawiązywanie kontaktów z rodzinami członków klubu, aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach i członków ich rodzin do wychodzenia z postawy biernej; interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania i przebywania członków klubu;
readaptacja zawodowa – forma warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie i pozyskiwanie ofert pracy, współpraca z warszawskimi Urzędami Pracy, potencjalnymi pracodawcami.

Na terenie klubu odbywają się również spotkania integracyjne prowadzone przez kierownika i gospodarza klubu.

Klub oferuje również interwencję kryzysową w miejscu zamieszkania i przebywania osób uzależnionych – jest ona realizowana przez trenera readaptacji społecznej. Interwencja ma na celu przerywanie tzw. wpadek i pomoc w przypadku nawrotu choroby alkoholowej.

Kontakt:
Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda
ul. Lniana 1
e-mail: kofoed@go2.pl
tel. (0-22) 678 53 52, (0-22) 679 73 72
klub czynny: od wtorku do piątku, od 15:00 do 20:00 oraz w soboty od 10:00 do 15:00
więcej informacji: http://www.kofoed.warszawa.pl/

Działalność klubu jest finansowana ze środków Dzielnicy Targówek.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content