Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlica Socjoterapeutyczna „Chaberek” działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Zastępczych „Chaber” od 2012 roku. Jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, której oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży przejawiających trudności w różnych sferach życia: emocjonalnej, społecznej, edukacyjnej.

Cele i zadania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Chaberek”:
– zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
– udzielanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem, przemocą czy narkomanią lub innymi przejawami niedostosowania społecznego,
– wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
– przeciwdziałanie negatywnym wpływom środowiska,
– kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i rówieśnikami,
– pomoc w nauce, wyrównywanie zaległości edukacyjnych, nauka języków obcych,
– organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych; organizacja wypoczynku letniego i zimowego.

Placówka dysponuje:
–  salą plastyczną – przeznaczoną do realizacji zajęć plastycznych oraz nauki i odrabiania lekcji;
– salą komputerową – 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu;
–  salą zabaw – wyposażoną w gry planszowe, klocki, pufy sensoryczne, stół do ping-ponga, kanapy i poduszki oraz wiele innych atrakcji;
– pokojem do pracy indywidualnej – przeznaczonym na spotkania z psychologiem, indywidualne zajęcia reedukacyjne;
– łazienką z dwiema kabinami;
– kuchnią z podstawowym wyposażeniem.

Kontakt:
Świetlica Socjoterapeutyczna „Chaberek”:
Aleje Ujazdowskie 37 lok.1
tel.: (22) 857-00-29 / 504-438-795
e-mail: swietlica@chaber.org.pl

Świetlica jest czynna w dni powszednie w godz. 13:00-19:00.

Więcej: http://www.chaber.org.pl/Swietlica/OSwietlicy

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Chaberek” jest finansowana ze środków m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora
Fot: Ben Wicks, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content