Znaj ryzyko - kampania społeczna

pomoc dla ofiar przemocyPowiślańska Fundacja Społeczna prowadzi nieodpłatną Poradnię ds. Przeciwdziałania Przemocy, której celem jest zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Oferta jest skierowana do mieszkańców Śródmieścia Warszawy.

Pomoc jest oferowana:
–  rodzinom, w których występuje problem przemocy;
–  osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie;
–  dzieciom i młodzieży, u których w rodzinach występuje przemoc.

Osoby zgłaszające się do poradni odbywają wstępne konsultacje pozwalające na rozpoznanie problemów, potrzeb i możliwości rodziny. Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie programu, zasad i odpowiednich form pomocy. Warunkiem skorzystania z pomocy poradni jest całkowita dobrowolność, chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów. W miarę możliwości pomocą objęta jest cała rodzina.

Pomoc jest udzielana nieodpłatnie.

Zgłaszający się są przyjmowani po uprzednim umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, lub osobiście w siedzibie poradni.

Kontakt:
Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy,
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19.
ul. Dobra 5 lok 15
Tel. 22 627 07 25

Więcej informacji: www.pfs.pl

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content