Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc psychologiczna - uzależnienie od alkoholuPunkt Informacyjno-Konsultacyjny w dzielnicy Rembertów świadczy bezpłatne porady psychologiczne, specjalistyczne oraz prawne. Od pewnego czasu udziela również wsparcia za pośrednictwem Internetu. Oferta skierowana jest do osób, którym łatwiej jest pisać o swoich trudnościach, emocjach niż o nich mówić w realnym kontakcie. Porady są udzielane przez psychologa i terapeutę uzależnień. Kontakt z poradnią online za pośrednictwem adresu rembertow.pik@um.warszawa.pl jest bezpłatny i anonimowy.


W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Rembertowie (al. gen. Chruściela 28) dyżurują:

Psycholog: porady, konsultacje i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zawiązanych z alkoholem, narkotykami, przemocą czy trudnościami wychowawczymi.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 12.00-18.00 (Anna Kucińska)
Wtorek: 13.00 – 18.00 (Magdalena Grelus – Ochman)

Specjalista terapii uzależnień: porady, konsultacje i pomoc w zakresie problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

Godziny przyjęć:
Środa: 13.30 – 18.30 (Marta Szuberska)
Czwartek: 14.00 – 18.00 (Paweł Wądołkowski)
Piątek: 9.00 – 16.00 (Marta Szuberska)

Prawnik: porady i konsultacje prawne

Godziny przyjęć:
Czwartek: 13.00 – 21.00 (Michał Sieruga)

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Rembertów: pomoc w zakresie sądowego zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 17.30 – 19.00
tel. 22 44-33-931

Zespół konsultantów PIK (również poradni online):

Marta Szuberska – specjalista terapii uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany edukator HIV/AIDS, dydaktyk kompetencji społecznych, certyfikowany socjoterapeuta w ramach Podyplomowego Studium Socjoterapii. W PIK zajmuje się poradnictwem i konsultacjami, pracą z osobami używającymi substancji psychoaktywnych (dorośli, dzieci – również uzależnienia behawioralne – Internet komputer), współuzależnionymi (dorośli, dzieci), diagnozą uzależnienia, prowadzi konsultacje dotyczące przemocy (dla sprawców przemocy i osób doświadczających przemocy) oraz konsultacje z zakresu umiejętności wychowawczych.

Anna Kucińska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii. W PIK zajmuje się poradnictwem i konsultacjami głownie dzieci i młodzieży.

Magdalena Grelus-Ochman – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Absolwentka studiów podyplomowych „Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa”. Od 2011 r. w PIK udziela konsultacji z zakresu przemocy (dla osób doświadczających przemocy) i umiejętności wychowawczych oraz prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych.

Paweł Wądołkowski – certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwent Pedagogiki Resocjalizacyjnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W latach 2007-2013 terapeuta uzależnień w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku. Od 2016 r. konsultant w PIK Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnicy Rembertów.

Michał Sieruga – PIK wspiera od 2012 r. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. W ramach działań PIK świadczy pomoc prawną również z zakresu prawa cywilnego (lokalowego, spadkowego, zobowiązań), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa karnego.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnic Rembertów m.st. Warszawy
al. gen. Chruściela 28, pokój 219, 220 (półpiętro)
tel. 22 44 33 931
poradnia online: rembertow.pik@um.warszawa.pl

Działalność PIK w dzielnicy Rembertów jest finansowana ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Rembertów.


Źródło:
http://rembertow.waw.pl/strona-659-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html

Napisz komentarz

Skip to content