Znaj ryzyko - kampania społeczna

Ognisko dla dzieciŚrodowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pl. Hallera 5 stara się ponieść jakość życia dzieci i ich rodzin. Wspiera rozwój swoich podopiecznych prowadząc zajęcia artystyczno-wychowawcze. Udział w prowadzonych zajęciach jest nieodpłatny.

W ciągu roku swoim wsparciem obejmuje około 40 dzieci do 16. roku życia.
Działa w dni powszednie oraz w wybrane weekendy.

W placówce są prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne oraz artystyczne i sportowe. Wszystkie są nastawione na wspieranie wszechstronnego rozwoju podopiecznych i dążą do ich optymalnego rozwoju w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Kształtują odpowiednie nawyki, uczą prawidłowej komunikacji i współdziałania w grupie rówieśniczej, wzmacniają relacje rówieśnicze i relacje z dorosłymi, dążą do zacieśnienia więzi rodzinnych.

Placówka motywuje dzieci i młodzież do systematycznej nauki, aktywnego wypoczynku i relaksu, rozwoju zainteresowań i talentów oraz wykorzystywania swoich zasobów w codziennym życiu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym, organizuje alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Ognisko prowadzi:
– zajęcia artystyczne: plastyczno-manualne, taneczne, wokalne, teatralne, muzykoterapię, naukę gry na instrumentach,
– zajęcia w stadninie koni,
– zajęcia sportowe: basen, kręgielnia, gry zespołowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe, turystyka piesza i rowerowa.

Przed południem w lokalu przy pl. Hallera 5 są prowadzone działania dla dzieci w wieku 0-6 lat, które pod opieką własnych rodziców i opiekunów korzystają z zajęć organizowanych przez animatorów i specjalistów. Maluchy otoczone są wsparciem psychologa, logopedy i fizjoterapeuty. Rozwijają się manualnie i artystycznie. Korzystają z wyjść do teatru, sal zabaw, Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczą w piknikach i wydarzeniach kulturalnych. W przyjaznych warunkach integrują się z innymi dziećmi, uczą się współżycia w grupie rówieśniczej.

Po godz. 18 rozpoczyna swoje zajęcia młodzież. Pod okiem opiekunów realizuje zdania związane ze wspieraniem edukacji, rozwojem umiejętności społecznych i własnych pasji.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów i nauczycieli oraz specjalistów – plastyków, aktorów, muzyków, niezależnych artystów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stwarzają warunki do ekspresji indywidualnej i udanej pracy twórczej w grupie.

Kontakt:
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
Elżbieta Pogońska
Plac Hallera 5 lok. 2a
ela.pogonska@wp.pl

Więcej informacji: https://www.facebook.com/pg/TPDPragaPn/about/?ref=page_internal

Ognisko działa dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content