Znaj ryzyko - kampania społeczna

„Nowa Baza” to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących tereny rewitalizowane dzielnicy Praga-Północ. Obejmuje on trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz osiedle Szmulki.

Nowa Baza to kompleksowy system wsparcia skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu Pragi-Północ. Projekt jest realizowany przez szkoły, organizacje i instytucje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską, które wspólnie tworzą Lokalny System Wsparcia (LSW). Łączy on działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne, oraz stara się włączać rodziny podopiecznych w jak najszersze spektrum działań.

Nowa Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które mają służyć jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum.

Organizacje wchodzące w skład Konsorcjum:

Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej (skrótowo we wniosku: Armia Zbawienia)
Stowarzyszenie Dla Rodzin
Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS (skrót: GPAS)
  Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (skrót: KARAN)
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (skrót: CARITAS)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (skrót: Stowarzyszenie Q Zmianom)
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD)

Szkoły Partnerskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Szkoła Podstawowa nr 354 im. Adama Asnyka
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego

Partnerzy wspierający:

 • Dom Kultury TU Praga
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
 • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy
 • Oratorium im. św. Jana Bosko
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Teatr BAJ
 • Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
 • Fundacja Twoja Pasja
 • Fundacja Legii
 • Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”
 • Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Konsorcjum Wsparcie w Starcie
 • Konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom
 • Konsorcjum Pozytywna Integracja Społeczna

Projekt jest realizowany w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2020 i jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Kontakt:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Wileńska 13 lok. 41

Koordynatorzy projektu NOWA BAZA:
Emilia Grabowska, e-mail: e.grabowska@qzmianom.org
Tomasz Szczepański, e-mail: t.szczepanskinowabaza@gmail.com

Więcej informacji: www.facebook.com/nowabaza

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content