Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego” stawia sobie za cel ochronę dzieci i młodzieży przed wykluczeniem społecznym, głównie z dzielnicy Praga-Północ. Organizuje pomoc wychowawczą, dydaktyczną i – w miarę możliwości – materialną, zapewnia opiekę psychologiczną, a przede wszystkim stara się wychowywać młode pokolenie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.

Świetlica zapewnia:

  • opiekę i ciepły posiłek,
  • pomaga w odrabianiu lekcji,
  • zajęcia z psychologiem,
  • zajęcia z reedukatorem i z socjoterpii,
  • organizuje zajęcia sportowe i prowadzi drużynę „Orły Ignacego”,
  • zajęcia plastyczne, teatralne,
  • w miarę możliwości realizuje wycieczki tematyczne,
  • wychowuje w duchu chrześcijańskim,
  • zabiera na kolonie

Osoby zatrudnione w placówce na stanowisku psychologa lub pedagoga mogą udzielać porad psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców dzieci przebywających w placówce.

Po opuszczeniu Świetlicy wychowankowie mają prawo do odwiedzin oraz do korzystania z porad wychowawców i specjalistów pracujących w placówce.

Świetlica działa w okresie całego roku z wyjątkiem sierpnia. Od 1 września do końca czerwca działalność świetlicy jest związana głównie z programem szkolnym na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

Od 1 września Świetlica prowadzi nabór na każdy nowy rok świetlicowy.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-18.00.

Świadczenia udzielane dzieciom w świetlicy są nieodpłatne.

Kontakt:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”
ul. Sierakowskiego 6
Warszawa 03-716
tel.: 504 647 275; 22/619 14 86; 517 081 851;
e-mail: domojca@loretanki.pl

więcej: http://www.swietlica.siostryloretanki.pl/

Świetlica Środowiskowa ,,Dom Ojca Ignacego” jest współfinansowana ze środków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ, a także z darowizn od osób prawnych i fizycznych.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content