Znaj ryzyko - kampania społeczna

Świetlica socjoterapeutyczna OchotaŚwietlica Socjoterapeutyczna oferuje nieodpłatną pomoc w odrabianiu lekcji, posiłek, możliwość udziału w zajęciach grupowych, spotkaniach z psychologiem, pedagogiem, reedukatorem, logopedą, zabawach oraz komputerowych programach edukacyjnych. Świetlica organizuje swoim podopiecznym również wyjścia do kina, teatru, na basen, do kręgielni czy sali zabaw. Działania dedykowane są dzieciom i młodzieży w wieku 6-14 lat oraz ich rodzinom.

W zakresie działań placówki jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz wieloaspektowe wsparcie rodziny ukierunkowane na korygowanie deficytów oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych. W placówce są prowadzone następujące działania na rzecz dzieci:

– opieka pozaszkolna, swobodna zabawa pod okiem wychowawców i wolontariuszy,
– wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w nauce, odrabianiu lekcji – uzupełnianie braków i deficytów szkolnych,
– organizacja czasu wolnego – rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, kulturalnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, integracja grupy poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy, basen, kręgle, ściankę wspinaczkową,
– posiłek, który dzieci przygotowują wspólnie z opiekunami,
– pomoc w rozwijaniu zainteresowań i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
– kształtowanie właściwych postaw społecznych,
– kształtowanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej („praca społecznościa” – wspólne omawianie indywidualnych problemów,  sposobu zachowania, emocji itp., poziom stosowny do wieku),
– pomoc specjalistyczna (w tym: psycholog dla dzieci i rodziców, socjoterapeuta),
– zajęcia ogólnorozwojowe, np: sportowe, plastyczne, rozwijające talenty, rozwijające i kształtujące umiejętności życiowe (samodzielność, umiejętności samoobsługowe: sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę).

W trakcie roku szkolnego podopieczni korzystają z zajęć świetlicy w godzinach 13:00-19:00. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówka bierze udział w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”. Placówka organizuje również wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne. Podopieczni placówki wyjeżdżają na zimowisko i kolonie letnie organizowane przez Caritas AW, a także korzystają z programu stypendialnego Skrzydła.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.00-19.00

Kontakt:
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna „Ochotka”
ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa (budynek parafialny przy Parafii p.w. Zwiastowania Pańskiego)
e-mail: swietlicagorlicka@caritas.pl
tel.: 500 421 463
więcej: https://caritasaw.pl/category/swietlica-ul-gorlicka/

Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest finansowana ze środków m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Ochota.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content