Znaj ryzyko - kampania społeczna

Program „Światy Dzieci” skierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzony jest przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” jako uzupełnienie oferty Lokalnych Systemów Wsparcia w dzielnicy Wola i Ochota. W szkołach objętych LSW pracują wyszkoleni tutorzy wywodzący się spośród nauczycieli i wychowawców, którzy w środowisku szkolnym oferują dzieciom indywidualne wsparcie.

Tutor to ktoś, kto pracuje w relacji jeden na jeden. Tutor w środowisku szkolnym potrafi pokierować integralnym rozwojem dziecka, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego i społecznego. Tutor uważnie podchodzi do wyników pracy dziecka, motywuje do długotrwałej współpracy i co ważne – znajduje w niej obopólną radość.

Projekt „Światy Dzieci” zakłada realizację następujących modułów:

I. Przewodnictwo wychowawcze – indywidualna praca z dzieckiem. Systematyczne, indywidualne prowadzenie dziecka z zastosowaniem metodologii tutoringu wychowawczego.

II. Akademia rodzica. Zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencje rodzicielskie dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w tutoringu opiekuńczo-wychowawczym.

III. Konsultacje dla tutorów. Systematyczne spotkania z realizatorami programu.

Wsparcie tutorów wychowawczych pomoże dzieciom:
– uwierzyć w siebie;
– rozwinąć samodzielność w działaniu, nauce, załatwianiu swoich spraw i rozwiązywaniu problemów;
– oswoić negatywne emocje, wycofanie;
–  zminimalizować zachowania ucieczkowe i postawy roszczeniowe;
– poprawić relacje z najbliższymi oraz kolegami.

Proponowane są również spotkania warsztatowe i podsumowujące w gronie rodziców, dzieci oraz tutorów.

Kontakt:
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”
ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa
tel: 22- 824-37-02

Więcej: http://www.szansa.warszawa.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content