Znaj ryzyko - kampania społeczna

TrzeźwośćKlub Rodzin Abstynenckich „Ostoja” działa przy Stowarzyszeniu WISE w oparciu o tradycje ruchów trzeźwościowych. Oferuje wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu w okresie rehabilitacji, poprawę relacji rodzinnych poprzez spotkania i imprezy integracyjne, konsultacje psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych w okresie rehabilitacji oraz motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia leczenia.

Misją Klubu jest pomoc w osiągnięciu i utrwalaniu stałej abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz wsparcie w rozwiązywaniu różnych osobistych problemów życiowych wynikających z uzależnienia i współuzależnienia.

Cele i sposoby działania Klubu:
– pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin, w których występuje problem z uzależnieniem od alkoholu,
– reintegracja społeczna członków klubu i ich rodzin,
– promowanie i inicjowanie różnych form wzajemnej pomocy oraz pomocy sąsiedzkiej,
– zwiększenie poczucia sprawczości i kompetencji członków klubu,
– szerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z choroby alkoholowej,
– promowanie zdrowego stylu życia,
– organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych, odczytów, prelekcji i pogadanek,
– realizowanie programów pomocy psychologicznej dla członków klubu i ich rodzin oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do 21:00, w soboty w godzinach 17:00-22:00.

Kontakt:
Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja”
ul. Lelechowskiej 5
tel.: 22 823 82 32
mail: ostojawise@op.pl

Więcej: https://www.facebook.com/kraostoja/

Działalność Klubu Rodzin Abstynenckich „Ostoja” jest finansowana ze środków m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content