Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa wsparcia pracy z ciałemMokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego zaprasza osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego na zajęcia grupowe pracy z ciałem.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Centrum Koordynacji Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: 22 299 04 31, centrumkoordynacji@ipin.edu.pl,  pon.-pt. g. 8:00-18:00.

Grupa przeznaczona jest dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, borykających się z objawami psychosomatycznymi, dolegliwościami fizycznymi o podłożu psychicznym, a także dla tych, którzy przez pracę z ciałem chcą poprawić swoje samopoczucie i funkcjonowanie.

Grupa pracy z ciałem pozwala na przyjrzenie się z uwagą i akceptacją swoim indywidualnym preferencjom ruchowym, a także poznać relacje pomiędzy myślami, emocjami a doznaniami cielesnymi. Nie tylko psychika ma wpływ na nasz ruch, ale też zmiana sposobu poruszania się czy przyjęcie innej postawy ciała mogą wpływać na naszą psychikę.

Zajęcia umożliwiają poznawanie nowych jakości ruchowych, co w długofalowej pracy może przyczynić się do zmiany sposobu poruszania się, a tym samym funkcjonowania w codziennym życiu.

Grupy wsparcia stanowią część projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Rozwoju (nr projektu POWR.04.01.00-00-D216/17). Lider projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content