Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla rodzinyStowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zaprasza do udziału w programie „Czas dla Nas – Rodzinna Akademia Współpracy”. Oferta jest skierowana do rodzin – rodziców oraz dzieci w wieku 6-15 lat. Projekt jest prowadzony w Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży – placówce wsparcia dziennego na Mokotowie.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji rodzin w celu ochrony przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym oraz rozpadem więzi rodzinnych. Program realizuje cele poprzez organizowanie zajęć, wyjść kulturalnych, wycieczek, podczas których dzieci, wraz z rodzicami, będą mogły w konstruktywny i pozytywny sposób spędzić czas wolny.

Odbiorcami programu są rodziny korzystające z pomocy Stowarzyszenia KARAN na terenie dzielnicy Mokotów. Udział w programie jest nieodpłatny.

Informacje dostępne u koordynatora programu:
Alicja Rygier: alicja.rygier@karan.pl

Program jest współfinansowany przez m.st. Warszawa Dzielnica Mokotów.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia KARAN.

Napisz komentarz

Skip to content