Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla rodzinyPunkty Informacyjno–Konsultacyjne na Mokotowie oferują bezpłatne wsparcie dla mieszkańców dzielnicy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys, mają problem z uzależnieniem od alkoholu, innych używek lub są uzależnieni od czynności. Pomoc jest oferowana również doświadczającym przemocy ze strony bliskiej osoby. 

Formy pomocy:
– konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– konsultacje specjalistów ds. uzależnień (dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu lub narkotyków),
– konsultacje psychologiczne, pedagogiczne (ul. Gagarina 27),
– porady prawne (dla osób doświadczających przemocy w rodzinie),
– konsultacje kuratora zawodowego.

Kontakt:

Punkt nr 1:
ul. Bachmacka 1a, 02-640 Warszawa
tel. 22 443 67 49 / 22 443 67 47
informacja i zapisy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Punkt nr 2:
ul. Gagarina 27, 00-753 Warszawa,
tel. 22 443 67 72
informacja i zapisy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Oferta jest skierowana do mieszkańców dzielnicy Mokotów. Zapisy są przyjmowane telefonicznie lub osobiście w siedzibach PIK-ów.

Działalność Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych jest nieodpłatna i finansowana ze środków dzielnicy Mokotów.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

 

Napisz komentarz

Skip to content