Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie rodzin z dziećmi w wieku 6-18 latStowarzyszenie Aslan prowadzi projekt „Wsparcie rodziny z dziećmi w wieku 6-18 lat”.  Projekt skierowany jest do mieszkańców Warszawy, szczególnie z rodzin borykających się z problemami takimi jak: nadużywanie alkoholu lub inne zachowania ryzykowne, samotne rodzicielstwo, niedostatek kompetencji wychowawczych.

Celem projektu są działania wzmacniające funkcjonowanie rodziny, w tym specjalistyczna pomoc skierowana do dzieci i młodzieży, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienie wśród nich zachowań ryzykownych.

W pracy psychologów i terapeutów nacisk położony jest na rozwój czynników chroniących, takich jak: wzmacnianie więzi rodzinnych, rozwój pozytywnych cech indywidualnych dzieci i młodzieży (poczucia własnej wartości, empatii, kontroli zachowania, optymizmu, umiejętności współdziałania z innymi).

Formy pomocy dostosowane są indywidualnie do potrzeb dzieci i rodziców (konsultacje, psychoterapia indywidualna i grupowa, mediacje i warsztaty dla rodziców).

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2022-2024.

Szczegółowe informacje/zapisy:
w godzinach 8:30 – 20:00; telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Tel. 22 636 49 04

e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl

Home

Adres:
Ośrodek Pomocy Psychologicznej Rodzinie

Stowarzyszenia ASLAN
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content