Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla młodzieżyFundacja „po DRUGIE” kieruje swoje działania do młodzieży i młodych dorosłych (16-26 lat) znajdujących się w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością. 

Na warszawskim Powiślu można uzyskać:
– indywidualne wsparcie asystentów, którzy we współpracy z uczestnikiem tworzą plan działania mający na celu przezwyciężenie trudności i dążenie do poprawy sytuacji;
– zabezpieczenie zakwaterowania – organizacja dysponuje 10 miejscami w mieszkaniach treningowych (oferta skierowana jest do warszawskiej młodzieży) oraz możliwością kwaterowania uczestników w hostelu pracowniczym na okres do 3 miesięcy;
– wsparcie specjalistów – doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika i mediatora;
– ciepły posiłek (codziennie, oprócz weekendów) i pomoc rzeczową;

W ramach działań Fundacja prowadzi także grupę wsparcia (poniedziałki, godz. 13) oraz działania aktywizujące – warsztaty, wyjścia kulturalne, aktywności sportowe, itp.

Kontakt:
Biuro Fundacji „po DRUGIE”
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18
ul. Smulikowskiego 4
telefon: 693 904 044
e-mail: fundacja@podrugie.pl

Więcej informacji: http://podrugie.pl/

Działania są realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz MRPiPS.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji po DRUGIE

Napisz komentarz

Skip to content