Znaj ryzyko - kampania społeczna

w rodzinie siłaW 2020 roku Stowarzyszenie OPTA kontynuuje projekt „W rodzinie siła” skierowany do rodziców i dzieci w wieku 7-14 lat doświadczających i zagrożonych przemocą.

 Mieszkańcy Warszawy w ramach projektu „W rodzinie siła” mogą bezpłatnie skorzystać z:

Konsultacji wstępnych, czyli spotkań służących diagnozie sytuacji rodzinnej, określeniu trudności i potrzeb dzieci i rodziców/opiekunów;

Konsultacji wychowawczych dla rodziców/opiekunów, których celem jest pomoc w lepszym rozumieniu trudności i potrzeb dziecka oraz rozpoznawanie oraz nazywanie trudności rodzica w relacji z dzieckiem i odbudowanie z nim więzi;

Indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, służącej m.in. lepszemu rozpoznawaniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami, lepszemu radzeniu sobie ze stresem, zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy i dostępnych dla dziecka sposobów ochrony przed nią;

Indywidualnej pomocy psychologicznej dla rodziców/opiekunów, polegającej na pogłębionej pracy nad problemem zgłaszanym przez rodzica w relacji z dzieckiem, która pozwoli zwiększyć kompetencje rodzicielskie i zbudować dobrą relację z dzieckiem;

Zajęć grupowych dla dzieci (7-14 lat), podczas których nauczą się m.in. budować poczucie własnej wartości, radzić sobie z bezradnością oraz rozpoznawać swoje mocne strony;

Zajęć grupowych dla rodziców/opiekunów, gdzie będzie można m.in. nabyć lub rozwinąć umiejętność rozpoznawania i przyjmowania uczuć i potrzeb dzieci, rozumienia własnych uczuć i postaw wobec dzieci, otwartej komunikacji w rodzinie;

Warsztatów rodzinnych dla rodziców i dzieci, które posłużą pogłębieniu relacji rodzica z dzieckiem poprzez wspólne zabawy i bliski kontakt oraz ćwiczenie umiejętności wychowawczych, takich jak: radzenie sobie z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dziecko, stawianie rozsądnych granic, podążanie za dzieckiem, rozumienie jego potrzeb i uczuć.

Projekt potrwa do listopada 2021 roku.

Wszystkie działania są nieodpłatne, finansowane ze środków m.st. Warszawa.

Więcej informacji:
http://www.opta.org.pl/projekty/w-rodzinie-sila-kontynuacja?preview=1

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia OPTA
Fot. Irina Murza, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content