Znaj ryzyko - kampania społeczna

pomoc podczas pandemiiM. st. Warszawa opublikowało na swojej stronie zestawienie nieodpłatnych ofert pomocy z obszaru problemów społecznych.

Wśród nich znajdą się oferty skierowane m.in. do:
osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ich bliskich;
osób doświadczający przemocy w rodzinie;
osób stosujących przemoc w rodzinie;
osób uzależnionych od środków psychoaktywnych;
rodzin z problemami opiekuńczymi;

Wszystkie informacje na temat działań pomocowych realizowanych w 2020 r. w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19, można znaleźć pod linkiem: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/uzaleznienia/problemy-spo-eczne-poradnictwo-podczas-epidemii

Oprac. na podstawie informacji m.st. Warszawy

Napisz komentarz

Skip to content