Znaj ryzyko - kampania społeczna

Szkolenie dla rodziców dzieci z FASDFundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 

Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci.

Program szkolenia obejmuje trzy sesje. Każdy zjazd został podzielony odpowiednio dla tematu w sposób zapewniający wiedzę i edukację, ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących wspierania dziecka z FASD oraz pomoc psychologiczną.

Aktualnie nabór jest prowadzony na 3 grupy szkoleniowe.

Za program merytoryczna odpowiada dr Teresa Jadczak-Szumiło.

Warunki udziału: Warunkiem udziału w szkoleniu jest wychowywanie dziecka z FASD. Uczestnik szkolenia nie może równocześnie brać udziału w innym szkoleniu na podobny temat organizowanym w ramach konkursu NPZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach.

Więcej informacji/ harmonogram / formularz zgłoszeniowy: https://www.item-psychologia.pl/fundacja-rodzina-od-a-do-z?fbclid=IwAR38zxS3tvgGaMtel8rIxlg0g2J8UxlIaDFkNmnF8x6CO__74Vp_NeiMsQU

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content