Znaj ryzyko - kampania społeczna

Nadpobudliwość i zachowania agresywne dziecka jako konsekwencje doświadczania przemocy10 lipca 2023 r. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia zaprasza na bezpłatne spotkanie edukacyjne „Nadpobudliwość i zachowania agresywne dziecka jako konsekwencje doświadczania przemocy”. Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do osób szukających wiedzy na temat przemocy w celu lepszego radzenia sobie z tym problemem.

Spotkanie odbędzie się w głównej siedzibie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ul. Widok 24 (II piętro) 10 lipca (poniedziałek) w godzinach 17.00-19.00.

Zagadnienia:

  • Rodzaje przemocy wobec dziecka;
  • Konsekwencje doznawanej przemocy;
  • Skutki doznanej przemocy;
  • Zachowanie wskazujące na doznawanie przemocy u dziecka;
  • Diagnoza nadpobudliwości;
  • Zachowania agresywne.

Powyższe kwestie poruszy Maksymiliana Żaczek, psycholożka Niebieskiej Linii IPZ.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt „Bezpieczny Widok” współfinansuje m.st. Warszawa.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa Logotyp Syrenka

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content