Znaj ryzyko - kampania społeczna

Specjalistyczna pomoc dla osób i rodzin doznających przemocyTowarzystwo Pomocy Młodzieży zachęca do skorzystania ze specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin doznających przemocy.

Do programu zaproszone są osoby w wieku 15-26 lat, które doświadczają lub doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki oraz będące świadkami przemocy w rodzinie, a także rodzeństwo tej młodzieży, rodziców i opiekunów.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży oferuje:

  • pomoc psychologiczną indywidualną i rodzinną;
  • konsultacje prawne;
  • warsztaty;
  • grupę psychoedukacyjną dla młodzieży.

Celami programu są: zwiększenie dostępności i różnorodności oferty specjalistycznej, adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie; ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc; zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu oraz poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Informacje na temat prowadzonych działań/zapisy:
tel. 508 350 320, zapisy@tpm.org.pl

Projekt „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy 2021-2024” współfinansuje m.st. Warszawa.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Brett Jordan, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content