Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla osób w kryzysieFundacja UNA zaprasza do udziału w nieodpłatnym programie wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających osobiście lub w otoczeniu problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi, uzależnieniem, współuzależnieniem (DDA, DDD) lub / i przemocą. Oferta jest skierowana do mieszkańców m.st. Warszawy.

Uczestnicy mają możliwość korzystania ze skoncentrowanego na rozwiązaniach, indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów, grup wsparcia i wykładów specjalistycznych. Zajęcia dają możliwość lepszego poznania siebie, radzenia sobie z trudnymi i często obciążającymi doświadczeniami, poznaniem własnych emocji i kontroli nad nimi, swoich mocnych stron, nauki konstruktywnej komunikacji, asertywności, planowania i realizowania celów i innych metod bezkonfliktowego zaspakajania potrzeb własnych i innych.

Każdy zainteresowany wsparciem ma możliwość lepszego poznania siebie, radzenia sobie z trudnymi i często obciążającymi doświadczeniami, poznania własnych emocji i kontroli nad nimi, swoich mocnych stron, nauki konstruktywnej komunikacji, asertywności, planowania i realizowania celów oraz metod bezkonfliktowego zaspokajania potrzeb własnych i innych.

Zajęcia są prowadzone w Pracowni Fundacji UNA przy ulicy Nowolipki 19/1.

Udział w grupach poprzedzają konsultacje indywidualne.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie: 665 830 618 lub e-mailowo: biuro@fundacjauna.pl.

Udział w spotkaniach grupowych i wsparciu indywidualnym jest nieodpłatny. Działania realizowane są w ramach projektu „Patent na MOC”, finansowanego ze środków m.st. Warszawy oraz „Pomagamy Rodzinom 2”, finansowanego ze środków m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Południe.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Fot.: Jametlene Reskp, Unsplash.com

 

Napisz komentarz

Skip to content