Znaj ryzyko - kampania społeczna

Projekt Mocne StronyStowarzyszenie Serduszko dla Dzieci rozpoczęło nabór do projektu „Mocne strony 2” skierowanego do dziecka i jego środowiska wychowawczego. Większość oddziaływań terapeutycznych ma na celu głownie określenie deficytów w funkcjonowaniu rodziny i wypracowaniu sposobów ich zmniejszenia.

Projekt „Mocne strony 2” przeznaczony jest dla mieszkańców Warszawy żyjących w środowisku, w którym funkcjonują osoby uzależnione lub nadużywające substancji uzależniających (aktualnie lub w przeszłości); z rodzin, w których występuje problem alkoholowy i zagrożenie wykluczeniem społecznym; młodzież, osoby dorosłe i młodzi-dorośli odczuwający deficyty w codziennym funkcjonowaniu, spowodowane obecnością uzależnienia w ich życiu w przeszłości.

W ramach projektu można skorzystać ze stałych konsultacji indywidualnych i rodzinnych (diagnoza, wsparcie, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne), spotkań grupowych, wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych.

Główną ideą projektu jest praca z klientem indywidualnym lub rodziną w oparciu o ich zasoby emocjonalne, materialne i kompetencyjne w celu poradzenia sobie z kryzysem.

TERMIN:
I edycja –
12. 2021- 09. 2023
II edycja – 07. 2023-11. 2024

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły; większość działań realizowana będzie na Pradze-Północ (okolice Metro Dw. Wileński)

ZAPISY: e-mail: mocnestrony@serduszko.org.pl, (więcej informacji udzieli Bartek Widawski 608056054)

Więcej informacji: www.serduszko.org.pl, https://www.facebook.com/Mocne-Strony-Rodzina-366303597461382

Źródło finansowania: Miasto st. Warszawa, środki własne stowarzyszenia

projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content