Znaj ryzyko - kampania społeczna

warsztaty komunikacjiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza do udziału w warsztacie „Świadoma komunikacja w nurcie porozumienia bez przemocy”. Szkolenie jest realizowane w ramach Warszawskiej Poradni TPD i jest bezpłatne dla mieszkańców m.st. Warszawy. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Model komunikacji NVC (od Nonviolent Communication) jest nazywany również komunikacją empatyczną, świadomą komunikacją lub językiem serca. Przybliża nas do wysokiej jakości kontaktu ze sobą i z innymi w  duchu empatii i zrozumienia, pozwala na rozwinięcie samoświadomości własnych uczuć i potrzeb oraz umiejętne dobieranie strategii do ich zaspokajania, a tym samym -umiejętnego widzenia i rozumienia innych, wzmacnia więzi, ułatwia dialog, zapobiega nieporozumieniom i pokazuje, jak wyjść z konfliktu. Świadoma komunikacja pomaga w nawiązaniu autentycznych kontaktów, wchodzeniu w prawdziwe relacje i wyrażanie siebie z szacunkiem dla drugiej osoby.

Informacje i szczegóły zapisów znajdują się na stronie  www.poradnia.tpd-maz.org.pl

Termin: Sobota – 17 grudnia od 10.30 do 16.30 warsztaty dla rodziców
Miejsce: ul. Marszałkowska 24/26 lok. 2 (wejście od podwórka – domofon 22)

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem warsztatu jest rozwój umiejętności:

– tworzenia autentycznych relacji z sobą i pogłębienia samoświadomości;
– radzenia sobie z własnymi myślami i rozróżniania oceny od faktów;
– słuchania, nazywania i wyrażania swoich uczuć i potrzeb;
– widzenia i rozumienia drugiego człowieka;
– rozpoznawania komunikatów, które odcinają od kontaktu i jak je przetransformować;
– słuchania, aby usłyszeć i mówienia, aby być usłyszanym;
– zrozumienia, czym jest empatia i korzystania z jej mocy;
– empatycznego i świadomego zaopiekowania się sobą;
– empatycznego komunikowania się ze światem zewnętrznym;
– tworzenia mocnych i głębokich więzi;
– budowania autentycznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
– rozwiązywania konfliktów;
– świadomego i umiejętnego stawiania granic;
– opanowania reakcji na krytykę, odmowę, trudny komunikat;
– odmawiania w szacunku dla rozmówcy;
– wyrażania siebie, tak aby zostać zrozumianym;
– poznania, o czym mówią do nas trudne uczucia, jak złość, gniew, poczucie winy, wstyd i jak sobie z nimi radzić;
– radzenia sobie z konfliktem (wewnętrznym i zewnętrznym);
– korzystania z mocy wdzięczności i jak być z nią w kontakcie każdego dnia.

Program warsztatów opiera się głównie na metodzie „Porozumienia Bez Przemocy” –  NonViolent Communication (NVC), której twórcą jest amerykański psycholog –  Marshall Rosenberg oraz na Systemie Wewnętrznej Rodziny (metoda terapeutyczna),Technice uważności MINDFULNESS, Pozytywnej Nauroplastyczności Mózgu Ricka Hansona

Warsztaty prowadzi:
Katarzyna Kubacka – dyplomowana trenerka komunikacji opartej na empatii, mediatorka w nurcie Porozumienia bez przemocy, coach i mentor, konsultantka kryzysowa, terapeutka w drodze do certyfikacji.

projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content