Znaj ryzyko - kampania społeczna

W każdej dzielnicy Warszawy działają Punkty Informacyjno – Konsultacyjne, świadczące nieodpłatne porady dla mieszkańców miasta w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz HIV/AIDS. W PIK-ach dyżury pełnią nie tylko specjaliści psychoterapii uzależnień, ale również psycholodzy, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy, prawnicy czy doradcy zawodowi.  

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne swoją ofertę kierują zwłaszcza do osób:

– uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;
– członków rodzin osób uzależnionych;
– doświadczających przemocy;
– stosujących przemoc;
– będących w trudnej sytuacji życiowej (kryzysy życiowe i rodzinne)

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne nie prowadzą terapii. Do ich zadań należy natomiast prowadzenie wśród mieszkańców danej dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, w tym m.in.:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
– motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
– motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,
– umożliwienie uczestniczenia krewnym i przyjaciołom osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających,
– udzielanie wsparcia osobom będącym w kryzysie i przeżywającym poważne trudności,
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
– prowadzenie informacji telefonicznej.

Więcej na stronach internetowych PIK-ów działających w poszczególnych dzielnicach Warszawy:

Bemowo
https://www.bemowo.waw.pl/zdrowie/profilaktyka-uzaleznien/punkt-informacyjno-konsultacyjny/

Białołęka
www.pik.qrozwojowi.org.pl

Bielany
http://www.bielany.waw.pl/page/626,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Mokotów
http://www.mokotow.waw.pl/strona-2763-punkty_informacyjno_konsultacyjne.html 

Ochota
http://urzadochota.waw.pl/page/134,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Praga Południe
http://pik.pragapld.waw.pl/

Praga Północ
http://www.praga-pn.waw.pl/page/207,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Rembertów
http://rembertow.waw.pl/strona-659-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html

Śródmieście
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-678-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html

Targówek
http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=497&id=466

Ursus
http://www.ursus.warszawa.pl/informator.php?dzial=profilaktyka

Ursynów
http://ursynow.pl/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/profilaktyka/punkt-informacyjno-konsultacyjny/

Wawer
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/sprawy-spoleczne

Wesoła
http://www.opswesola.waw.pl/index.php/pik

Wilanów
http://www.wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=97

Włochy
http://ud-wlochy.waw.pl/page/116,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Wola
http://www.wola.waw.pl/page/164,komunikaty-i-ogloszenia.html?id=399

Żoliborz
http://www.zoliborz.org.pl/punkt-informacyjno-konsultacyjny-pik.html

Napisz komentarz

Skip to content