Znaj ryzyko - kampania społeczna

Niebieska LiniaObecny stan epidemii, brak możliwości spotkań osobistych, powoduje różne przykre stany emocjonalne. W związku z tym Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uruchomiło system umożliwiający udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

 

Wszelkie kontakty w biurem Stowarzyszenia „Niebieska linia” odbywają się drogą telefoniczną (22 499 37 33) i mailową (info@niebieskalinia.org).

Zespół terapeutyczny pracuje normalnie, ale w systemie zdalnym.

Centrum koordynującym pomoc jest biuro Stowarzyszenia „Niebieska linia” czynne w godzinach 9.00-15.00.

W celu umówienia się z psychologiem czy terapeutą należy skontaktować się z biurem Stowarzyszenia.

Oferta jest skierowana do:
– osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;
– pracowników ochrony zdrowia i innych służb mierzących się na co dzień ze skutkami pandemii;
– osób będących w kryzysie z powodu zagrożenia i jego skutków.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą także korzystać z telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002 oraz poradni e-mailowej – niebieskalinia@niebieskalinia.info

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Napisz komentarz

Skip to content