Znaj ryzyko - kampania społeczna

program dla kobietFundacja C.E.L. uruchamia Dwuletni Program dla Kobiet po przejściach „Krok do dobrego wspólnego życia”. Właśnie ruszyły zapisy.

Program jest skierowany do aktualnie samotnych kobiet w wieku 30-60 lat, będących matkami, które doświadczyły przemocy w swoich rodzinach lub żyły w opresyjnych, ale już zakończonych związkach.

Fundacja C.E.L oferuje różne ścieżki pracy ze sobą i nad sobą, dostosowane do potrzeb i możliwości osoby zgłaszającej się do programu. Punktem startu są indywidualne konsultacje z psychologiem, potem zajęcia grupowe ukierunkowane na wsparcie, psychoedukację i rozwój.

Dla matek, które są same mimo, że marzą o „udanym” byciu razem, są przeznaczone trzymiesięczne spotkania grupowe o tym, jak mądrze być osobno, żeby bezpiecznie być razem.

Dla kobiet po trudnych związkach, które budują już coś nowego, ale lęk blokuje je i czują, że nie radzą sobie z niepewnością, Fundacja C.E.L proponuje cykl trzech 15-godzinnych spotkań weekendowych.

W czasie spotkań indywidualnych i grupowych uczestniczki programu zostaną wyposażone w umiejętności życiowe potrzebne do rozpoznawania i rozwiązywania problemów, zdobędą narzędzia do uruchomienia zmian oraz dostaną wsparcie na drodze do podniesienia jakości własnego życia.

Zapisy: tel. 22-646-22-56

Adres:
Fundacja C.E.L
ul. Wiśniowa 42

Szczegółowe informacje: http://fundacjacel.pl/2019/05/16/new/

Realizacja programu „Krok do Wspólnego Życia” jest finansowana przez m. st. Warszawa w ramach zadania: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy w rodzinie 2019-2021.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji C.E.L

Fot. Anastasiia Tarasova, Unsplash.com

 

Napisz komentarz

Skip to content