Znaj ryzyko - kampania społeczna

wsparcie dla uzależnionych i ich bliskichNa warszawskiej Ochocie działa Klub Abstynenta Krokus, którego głównym celem jest niesienie pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, motywowanie do podjęcia leczenia i udziału w grupach samopomocowych.

Profesjonalna pomoc jest kierowana do całej rodziny, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu.

Realizowane przez Klub działania mają na celu:
– podtrzymanie u osób uzależnionych abstynencji, jako niezbędnego warunku do trzeźwego życia;
– ograniczanie dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań osób uzależnionych, współuzależnionych, członków rodzin, w tym młodzieży i dzieci;
– przekazanie, w jak najbardziej przystępny  sposób, rzetelnej wiedzy  o chorobie alkoholowej;
– pomoc w rozpoznaniu przez osobę współuzależnioną sytuacji, w której się znajduje i zrozumieniu przez nią schematów swojego postępowania w związku z osobą nadużywającą alkoholu;
– uczenie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i umiejętności szukania wsparcia.
– zapoznawanie  z dostępnymi programami i motywowanie do uczestniczenia w nich.

Zadania te Klub Abstynencki Krokus realizuje poprzez prowadzenie:
– grupy motywacyjno – edukacyjnej – poniedziałki, godz. 17;
– grupy dla osób współuzależnionych – wtorki, godz. 17.30;
– grupy wsparcia dalszego zdrowienia – środy, godz. 17;
– wsparcia indywidualnego dla osób, które jeszcze nie potrafią lub nie chcą poruszać istoty swoich problemów na spotkaniach grupowych.
– poradnictwa telefonicznego dostępnego przez cały dzień.

W ramach oferty Klub Abstynencki Kroku organizuje też spotkania integracyjne z rodzinami członków klubu oraz ze środowiskiem abstynenckim (konferencje, zloty trzeźwościowe), wykłady (prowadzone przez psychologów), wyjazdy weekendowe z treningiem interpersonalnym. Wszystkie działania są realizowane przy udziale profesjonalnej kadry oraz przeszkolonych członków Klubu Abstynenta Krokus.

Kontakt:
Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus
ul. Sękocińska 10, Warszawa
Więcej informacji: www.krokus.info.pl

Działania Klubu Abstynenta Krokus są finansowane przez m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Krokus

Napisz komentarz

Skip to content