Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla osób doznających przemocyOferta jest skierowana do osób doznających przemocy, które pragną odzyskać równowagę psychiczną, zdobyć umiejętności przezwyciężania kryzysu życiowego oraz odbudować poczucie własnej wartości. Organizatorem działań jest Stowarzyszenie OPTA. Udział w programie jest nieodpłatny.

Program wsparcia opiera się na kompleksowej pomocy współpracujących ze sobą psychologów, prawników i terapeutów, przy wiodącym udziale specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy, monitorującej pracę każdego uczestnika.

Oferta obejmuje:
– konsultacje i wsparcie specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy;
– pomoc interwencyjną „adwokata socjalnego”;
– psychologiczne konsultacje diagnostyczne;
– pomoc prawną;
– wsparcie psychologiczne;
– psychologiczne porady dla rodziców;
– konsultacje w zespole prawnik – psycholog;
– grupę wsparcia dla osób doznających przemocy;
– grupę rozwojowa;
–  trening antystresowy;
– warsztaty psychoedukacyjne.

Wszystkie działania odbywają się w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 85/34. Udział
w programie jest bezpłatny. Działania trwają do listopada 2021 roku i są przeznaczone dla mieszkańców Warszawy.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 17, pod numerami: 22 424 09 89 i 22 622 52 52 lub mailowo: biuro@opta.org.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPTA/photos/a.292321790914533/1616342845179081/?type=3&theater
http://www.opta.org.pl/projekty/qzmianie

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content