Znaj ryzyko - kampania społeczna

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach programu „Powrót do Godności” prowadzi nabór do grup wsparcia dla dorosłych oraz dzieci doznających przemocy. Spotkania grupowe ruszają 5 kwietnia 2022.

GRUPA WSPARCIA DLA DOROSŁYCH DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
Ma służyć wymianie i poszerzeniu perspektywy poznawczej, dzięki czemu uczestnicy będą mieć szansę zobaczenia swojej sytuacji w szerszym kontekście, dostrzec alternatywne wybory zachowań oraz zaplanować najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania.
Spotkania grupowe dla dorosłych ruszają 5 kwietnia 2022

GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA DZIECI
W trakcie spotkań uczestnicy będą zajmować się lepszym rozumieniem własnych emocji i potrzeb, myśli, przekonań dotyczących siebie i innych ludzi oraz rozwijać umiejętności komunikowania ich. Nabycie tych umiejętności ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Podczas spotkań uczestnicy w atmosferze otwartości, autentyczności i akceptacji będą mieli możliwość mówienia o rzeczach dla nich ważnych, jak również trudnych (m.in. dotyczących sytuacji przemocy w ich rodzinie). Grupa dla dzieci rozpocznie spotkania we wrześniu 2022 r.

Osoby zainteresowane działaniami w ramach programu „Powrót do godności” proszone są do zapisania się na listę: https://forms.gle/35Z2edM5gzJK23Mp8

Udział w programie jest bezpłatny dla mieszkańców m.st. Warszawy.
Projekt finansowany przez m.st. Warszawa.

projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

 

Napisz komentarz

Skip to content