Znaj ryzyko - kampania społeczna

darmowe konsultacje psychologaOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ zaprasza do udziału w grupie wsparcia dedykowanej swoim klientkom, które są zarówno w regularnym kontakcie psychologicznym, jak i mają skierowanie na grupę od psychologa prowadzącego z „Niebieskiej Linii” IPZ. Grupa ma charakter otwarty.

Celem grupy jest:

 • dzielenie się doświadczeniem i wsparciem emocjonalnym;
 • dodawanie sobie wzajemnej odwagi w celu przezwyciężenia poczucia bezradności;
 • przezwyciężanie poczucia wstydu, poczucia winy oraz budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestniczek grupy;
 • walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami;
 • odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby;
 • dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu;
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie;
 • pogłębianie wglądu u uczestniczek grupy oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań trudnych sytuacji;
 • zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach, wspólnych problemach;
 • zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, poczucia siły i sprawstwa.Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdą środę w godz. 17.00- 19.00 przy ul. Widok 24 w Warszawie. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content