Znaj ryzyko - kampania społeczna
Informacja o grupie wsparcia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  prowadzi program grupowego wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy „Powrót do Godności”. W ramach programu uruchamia grupę wsparcia dla nastolatków w wieku 11-13 lat.

Podczas spotkań uczestnicy będą się zajmować lepszym rozumieniem emocji i potrzeb, myśli i przekonań dotyczących siebie i innych ludzi, rozwijać umiejętności komunikowania ich. Nabycie tych umiejętności ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Uczestnicy, w atmosferze otwartości, autentyczności i akceptacji będą mieli możliwość porozmawiania również o rzeczach dla nich ważnych, jak również trudnych (m.in. dotyczących sytuacji przemocy w ich rodzinie).

Prowadzący wprowadzą elementy psychoedukacyjne, m.in. o prawach dziecka, zjawisku przemocy czy sposobach na ochronę siebie. Zajęcia prowadzone będą metodami dostosowanymi do wieku i gotowości uczestników. Organizatorom zależy na tym, aby poprzez zabawę, zadania i rozmowy z młodzieżą stworzyć przestrzeń do nabywania nowych umiejętności i dzielenia się swoimi uczuciami, myślami, sukcesami oraz trudnościami.

Termin: Spotkania grupy będą odbywać się w środy w godz.17:00-19:00, łącznie 10 cotygodniowych spotkań. Udział w grupie będzie poprzedzony jednorazową konsultacją z rodzicem/opiekunem prawnym, która będzie jednocześnie elementem kwalifikującym do grupy.

Grupa spotykać się będzie stacjonarnie, w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Jaktorowskiej 4, na warszawskiej Woli.

Zapisy trwają do 12.09.2023 telefonicznie (22 499 37 33), mailowo (info@niebieskalinia.org) lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod linkiem:
https://forms.gle/iGSYvaWC8vQ4YUc5A

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta stołecznego Warszawy.

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content