Znaj ryzyko - kampania społeczna

Grupa młodych wesołych ludziTowarzystwo Pomocy Młodzieży uruchomiło nabór do grupy psychoedukacyjnej dla osób w wieku 18-26 lat, doświadczających trudności w dobrym postrzeganiu siebie i przeżywających napięcie w relacjach z innymi. Spotkania rozpoczną się w lutym 2024 r.

 

W trakcie spotkań uczestnicy będą zajmować się następującym tematami:

  • poznawanie zasad i sposobów komunikacji bez przemocy;
  • radzenie sobie ze stresem;
  • budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości;
  • korzystanie z własnych zasobów i mocnych stron;
  • asertywne radzenie sobie w relacjach z innymi;
  • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi ludźmi.

Termin: Spotkania będą odbywały się od lutego 2024 r. do końca maja 2024 r., w piątki, w godzinach 17.00-19.00 oraz w jedna sobotę 3 lutego 2024, w godz. 9:00-14:00.

Miejsce: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa.

Prowadzące: Dominika Drużka, Anna Szpotowicz (psychoterapeutki)

Zapisy i informacje: bezpośrednio u prowadzących, pod numerami telefonów: Dominika Drużka, tel. 500 235 784 i Anna Szpotowicz, tel. 501 534 343.

Oferta nieodpłatna skierowana do mieszkańców Warszawy, współfinansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy”.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content